ANBI Status

ANBI status
De stichting heeft geen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen. Dit betekent dat er een limiet geldt voor het belastingvrije schenkingsbedrag.

Voor 2012 is dit 2.000,- EURO per jaar per persoon of organisatie.

Voor meer informatie download hier het document voor de precieze belastingregels.

Wat is een ANBI status?
Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Met uw steun doen wij er alles aan om te knokken voor het leven van Kay en andere kinderen die neuroblastoom hebben.

Bad Behavior has blocked 49 access attempts in the last 7 days.