Doel

Stichting Knokken voor Kay heeft als doel om kinderen die lijden aan Neuroblastoom en hun ouders/verzorgers te ondersteunen in de kosten tijdens de behandeling van deze ziekte.

Naast directe steun aan ouders en kinderen hebben wij een grote wens: dat kinderen met Neuroblastoom meer overlevingskansen krijgen en genezen. Hiervoor is veel onderzoek nodig. Wij willen hieraan bijdragen door andere stichtingen, zoals Villa Joep, die dit als doel heeft gesteld te steunen.

- Villa Joep wil neuroblastoom kinderkanker de wereld uit helpen door de overlevingskansen voor ieder kind met deze aandoening stelselmatig te verhogen. Dit willen zij realiseren aan de hand van het (co-)financieren van gericht onderzoek op dit gebied. Zij willen een zo groot mogelijke impact maken met de aan hen toevertrouwde financiële middelen.-

Meer informatie
kinderkanker.nl
skion.nl/kbk/neuroblastoom
villajoep.nl

Bad Behavior has blocked 49 access attempts in the last 7 days.